Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společností Lékárna Na Špitálku, s.r.o., se sídlem Litomyšl, Toulovcovo nám. 512, PSČ 570 01, IČO: 25945050, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 16677 (dále jen „Společnost“), a to v rozsahu:

  • jméno, příjmení,
  • telefonní a e-mailové spojení,
  • název firmy, IČO a DIČ (jsem-li podnikatelem),
  • adresa,
  • údaje o mých nákupních zvycích, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. mé případné související komunikace se Společností;

 

po dobu trvání mého souhlasu, a to pro účely vylepšování služeb a nabídky eshopu spitalek.cz a Společnosti a pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, soutěžích a jiných prodejních akcích) zasílaných emailem, sms, mms a/nebo korespondenčně a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem provádění přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv.

 

Jsme srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@spitalek.cz nebo písemně na adrese Lékárna Na Špitálku, s.r.o., provozovna Lékárna U anděla Strážce, Smetanovo nám. 122, 570 01 Litomyšl, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého zaslaného obchodního sdělení e-mailem.

 

Jsme srozuměn/a s tím, že mám právo zejm. kdykoli opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz., požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován/a o porušení zabezpečení osobních údajů a požádat o výmaz osobních údajů.